COLOURS
9 Tracks
May 31, 2022
Yin Yang Media
Release

COLOURS

Featuring

Toc Tien, Hứa Kim Tuyền, Nguyen Ha, AMEE

Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Tracks
mang ghế ra sân ngồi hát (feat. Tóc Tiên)
1

Toc Tien, Hứa Kim Tuyền

96 BPM
G Major
3:31

Pop

Yin Yang Media

2022-05-31
Lucy (feat. Nguyên Hà)
2
108 BPM
Eb Minor
4:22
2022-05-31
hai mươi hai (22) [feat. AMEE]
3
86 BPM
Eb Major
3:59
2022-05-31
Hoa Kỳ (Colours Version) [feat. Hoàng Dũng]
4
90 BPM
Eb Major
4:12
2022-05-31
dưới ánh đèn sân khấu (feat. Orange)
5
68 BPM
Gb Major
4:03
2022-05-31
ước mơ của Mẹ (Colours Version) [feat. Văn Mai Hương]
6
66 BPM
A Major
4:07
2022-05-31
một ngày tôi quên hết (feat. Cẩm Vân, CeCe Trương)
7
120 BPM
A Major
4:21
2022-05-31
nếu một mai tôi bay lên trời (Colours Version) [feat. Trúc Nhân]
8
150 BPM
Eb Major
3:44
2022-05-31
cánh đồng mây của Thượng Đế (outro)
9
140 BPM
F Major
2:04
2022-05-31
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist