Track

nếu một mai tôi bay lên trời (Colours Version) [feat. Trúc Nhân]

Artist
Hứa Kim Tuyền, Trúc Nhân
Track Artwork
Length

3:44

Release Date

2022-05-31

Key

Eb Major

Genre

Pop

No DJ edits available. Request one here.