Từ Đó & Nụ Hôn Đánh Rơi (Ký Ức Part 6)
1 Track
November 29, 2022
Universal Music Indochina Distributed Labels
Release

Từ Đó & Nụ Hôn Đánh Rơi (Ký Ức Part 6)

Featuring

Nguyen Ha

Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Tracks
Từ Đó & Nụ Hôn Đánh Rơi (Ký Ức Part 6)
1

Nguyen Ha

79 BPM
D Major
4:28

Pop

Universal Music Indochina Distributed Labels

2022-11-29
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist