Trạm 2 - Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2
9 Tracks
November 10, 2022
Sony Music Entertainment
Release

Trạm 2 - Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2

Featuring

Min, Anh Tu, Ali Hoang Duong, Hứa Kim Tuyền

Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Tracks
Giấc Mơ Tình Yêu
1

Min, Anh Tu, Ali Hoang Duong, Hứa Kim Tuyền, Trúc Nhân

99 BPM
D Major
4:34

Pop

Sony Music Entertainment

2022-11-10
Rồi Con Tim Em Sẽ Lành (Live ver at XHTĐRLX)
2
108 BPM
A Minor
4:32
213 (2 Người 1 Nhà 3 Con Mèo) (Live ver at XHTĐRLX)
3
80 BPM
C Major
3:40
Đôi Bờ
4
132 BPM
D Major
6:28
Gật Đầu
5
106 BPM
A Major
3:14
It's Okay Not To Be Okay (Live ver at XHTĐRLX)
6
83 BPM
C Major
3:52
Đi Qua Mùa Hạ
7
85 BPM
A Major
4:52
Tình Yêu Màu Nắng
8
109 BPM
Bb Major
4:08
Sáng Mắt Chưa
9
137 BPM
Bb Major
2:33
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist