Tổng Hợp Bài Hát Của Vương Bảo Nam
Release Date: 2019-09-13
Label: Yin Yang Media
Catalog: 5021732016768
Release

Tổng Hợp Bài Hát Của Vương Bảo Nam

Featuring

Vương Bảo Nam, Chau Khai Phong, Le Roi, Vũ Quốc Nhật

30 Tracks
Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Anh Đau Đủ Rồi
1

Vương Bảo Nam

93 BPM
A Major
4:59

Pop

Yin Yang Media

2019-09-13
Anh Đau Đủ Rồi
2
138 BPM
B Minor
4:03
2019-09-13
Anh Đau Đủ Rồi
3
138 BPM
B Minor
4:03
2019-09-13
Buồn Của Anh
4
138 BPM
G Minor
6:00
2019-09-13
Đã Đến Lúc Anh Phải Nói
5
135 BPM
C Minor
4:46
2019-09-13
Đã Đến Lúc Anh Phải Nói
6
135 BPM
C Minor
4:43
2019-09-13
Để Cho Anh Khóc
7
145 BPM
A Minor
5:34
2019-09-13
Em Hãy Nhìn Lại Mình Đi
8
70 BPM
B Minor
4:26
2019-09-13
Không Thuộc Về Nhau
9
93 BPM
A Minor
6:19
2019-09-13
Không Thuộc Về Nhau
10
93 BPM
E Minor
6:20
2019-09-13
Mong Em Quay Về
11
100 BPM
Db Minor
4:55
2019-09-13
Mong Em Quay Về
12
138 BPM
G Minor
4:00
2019-09-13
Mong Em Quay Về
13
138 BPM
G Minor
4:00
2019-09-13
Mùa Đông Không Còn Em
14
96 BPM
D Minor
4:30
2019-09-13
Mùa Đông Không Còn Em
15
140 BPM
D Minor
4:27
2019-09-13
Ngắm Hoa Lệ Rơi
16
140 BPM
F Minor
4:35
2019-09-13
Ngắm Hoa Lệ Rơi
17
140 BPM
F Minor
4:35
2019-09-13
Vậy Là Ta Đã Chia Tay
18
130 BPM
D Minor
4:50
2019-09-13
Xóa Hết Yêu Thương
19
95 BPM
Eb Minor
4:40
2019-09-13
Yêu Một Người Duy Nhất
20
100 BPM
D Major
4:24
2019-09-13
Yêu Một Người Duy Nhất
21
100 BPM
G Major
4:25
2019-09-13
Yêu Một Người Duy Nhất
22
138 BPM
E Minor
3:49
2019-09-13
Yêu Một Người Duy Nhất
23
138 BPM
E Minor
3:49
2019-09-13
Yêu Người Dối Trá
24
90 BPM
B Minor
4:35
2019-09-13
Yêu Người Dối Trá
25
90 BPM
B Minor
4:36
2019-09-13
Đã Đến Lúc Anh Phải Nói (feat. Châu Khải Phong)
26
120 BPM
Eb Major
4:41
2019-09-13
Đã Đến Lúc Anh Phải Nói (feat. Châu Khải Phong)
27
140 BPM
C Minor
4:36
2019-09-13
Kí Ức Anh Nhớ Em (feat. Vũ Quốc Nhật, Lệ Rơi)
28
110 BPM
Gb Minor
4:18
2019-09-13
Phải Chăng Ý Trời
29
132 BPM
Db Minor
5:24
2019-09-13
Phải Chăng Ý Trời
30
132 BPM
Db Minor
5:24
2019-09-13
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist