Tổng Hợp Bài Hát Của Tây Giang
Release Date: 2019-09-11
Label: Yin Yang Media
Catalog: 5021732016669
Release

Tổng Hợp Bài Hát Của Tây Giang

Featuring

Tây Giang, Đường Trí Luân, Khánh Tiên, Ninh Bảo Văn

20 Tracks
Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Anh Muốn Chia Tay
1

Tây Giang

128 BPM
A Minor
4:22

Pop

Yin Yang Media

2019-09-11
Anh Muốn Ta Chia Tay
2
130 BPM
C Major
4:02
2019-09-11
Anh Vẫn Đứng Đây
3
121 BPM
Gb Major
3:25
2019-09-11
Điều Ước Có Thật
4
112 BPM
Ab Minor
4:34
2019-09-11
Điều Ước Có Thật
5
112 BPM
Ab Minor
4:34
2019-09-11
It's Real Love
6
100 BPM
Gb Minor
3:42
2019-09-11
Quảng Nam Đất Mẹ Nghĩa Tình
7
95 BPM
Gb Major
5:28
2019-09-11
Tôi Đã Sai Lầm
8
96 BPM
B Minor
3:38
2019-09-11
Ước
9
106 BPM
G Major
3:13
2019-09-11
Yêu Như Một Thói Quen (Valentines Gift)
10
72 BPM
C Major
4:03
2019-09-11
Dòng Đời (feat. Đường Trí Luân)
11
89 BPM
F Minor
6:38
2019-09-11
Người Chồng Xa Xứ (feat. Khánh Tiên)
12
84 BPM
F Minor
4:57
2019-09-11
Cố Quên Em (feat. Ninh Bảo Văn)
13
98 BPM
C Minor
6:01
2019-09-11
Người Thừa Trong Em (feat. Thế Phong)
14
114 BPM
E Major
4:21
2019-09-11
Đi Thôi Em Ơi (feat. Tùng)
15
102 BPM
Db Major
4:04
2019-09-11
Mãi Yêu Em Thôi (feat. Tùng)
16
105 BPM
Gb Major
4:08
2019-09-11
Người Mới Quen (feat. Tùng)
17
146 BPM
D Major
4:51
2019-09-11
Người Mới Quen (feat. Tùng)
18
73 BPM
D Major
4:51
2019-09-11
Đứng Giữa Đường Tình (feat. Vân Du)
19
106 BPM
D Minor
4:38
2019-09-11
Vô Thường (feat. VRT, Duy)
20
152 BPM
Eb Major
6:31
2019-09-11
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist

More from this label