Tập 9 - Trạm 5: Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2
4 Tracks
December 2, 2022
Sony Music Entertainment
Release

Tập 9 - Trạm 5: Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2

Featuring

Anh Tu, Forest Studio, Orange, Hứa Kim Tuyền

Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Tracks
Chủ Quán Cho Một Ly
1

Anh Tu, Forest Studio

134 BPM
F Major
4:12

Pop

Sony Music Entertainment

2022-12-02
Chúng Ta Chỉ Là Đã Từng
2
71 BPM
Bb Major
5:56
Tình Yêu Tôi Hát
3
134 BPM
Gb Major
4:50
Đừng Yêu
4
81 BPM
B Major
6:56
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist