Tập 7 - Trạm 4: Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2
7 Tracks
November 18, 2022
Sony Music Entertainment
Release

Tập 7 - Trạm 4: Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân 2

Featuring

Anh Tu, Orange, Van Mai Huong, Hứa Kim Tuyền

Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Tracks
Mắt Nai Cha Cha Cha
1

Anh Tu, Orange, Van Mai Huong, Hứa Kim Tuyền, Trúc Nhân, Phạm Hồng Phước, Forest Studio

78 BPM
Bb Major
3:20

Pop

Sony Music Entertainment

2022-11-18
Khác Biệt To Lớn
2
97 BPM
F Minor
3:34
Thềm Nhà Có Hoa
3
103 BPM
Ab Major
3:32
Trong Nhà Kho
4
129 BPM
Eb Major
4:18
Tự Mình Làm Mình Đau
5
78 BPM
D Major
3:40
Anh Có Muốn Chúng Mình Bỏ Nhau (Live ver at XHTĐRLX)
6
104 BPM
E Minor
3:28
Tiếng Gió Xôn Xao
7
96 BPM
Gb Minor
3:48
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist