Radio live
Release Date: 2022-10-03
Label: Yin Yang Media
Catalog: 190296052149
Release

Radio live

Featuring

Aki

18 Tracks
Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Lạc
1

Aki

94 BPM
E Minor
2:30

Pop

Yin Yang Media

2022-10-03
Là tôi cho đi
2
98 BPM
A Minor
3:10
2022-10-03
Đưa tôi về nơi có nắng đẹp
3
86 BPM
C Major
2:49
2022-10-03
Cười thật tươi
4
93 BPM
E Minor
2:12
2022-10-03
Tôi là ai
5
86 BPM
D Minor
2:06
2022-10-03
Có em bên đời
6
86 BPM
C Major
3:04
2022-10-03
Có em và anh
7
92 BPM
E Minor
2:47
2022-10-03
Tâm tư ngày lang thang
8
95 BPM
C Major
2:26
2022-10-03
Là mẹ cho con
9
93 BPM
E Minor
2:51
2022-10-03
Lạc
10
94 BPM
E Minor
2:30
2022-10-03
Là tôi cho đi
11
98 BPM
D Minor
3:09
2022-10-03
Đưa tôi về nơi có nắng đẹp
12
130 BPM
C Major
2:49
2022-10-03
Cười thật tươi
13
93 BPM
E Minor
2:12
2022-10-03
Tôi là ai
14
108 BPM
D Minor
2:06
2022-10-03
Có em bên đời
15
86 BPM
C Major
3:04
2022-10-03
Có em và anh
16
92 BPM
E Minor
2:47
2022-10-03
Tâm tư ngày lang thang
17
96 BPM
C Major
2:26
2022-10-03
Là mẹ cho con
18
93 BPM
E Minor
2:51
2022-10-03
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist