Ngàn Thu Áo Tím
10 Tracks
April 13, 2024
Universal Music Indochina Distributed Labels
Release

Ngàn Thu Áo Tím

Featuring

Thanh Long Bass, Huong Giang, Y Lan, Ban Nhạc Đức Trí

Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Tracks
Tương Tư 4
1

Thanh Long Bass

93 BPM
A Major
6:27

Pop

Universal Music Indochina Distributed Labels

2024-04-13
Mộng Sầu
2
120 BPM
A Minor
4:41
Tiễn Em
3
110 BPM
Bb Major
4:20
Nghe Những Tàn Phai
4
112 BPM
G Major
6:09
Hoà Tấu 1
5
164 BPM
A Minor
2:26
Quên Đi Tình Yêu Cũ
6
100 BPM
Ab Minor
4:03
Ngàn Thu Áo Tím
7
87 BPM
C Major
6:60
Hà Nội Ngày Tháng Cũ
8
127 BPM
F Major
6:55
Mùa Thu Cánh Nâu
9
96 BPM
E Minor
5:16
Hoà Tấu 2
10
133 BPM
A Major
2:20
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist