Biết Ơn Đời, Đời Sẽ Thương Ta (Hồi 3 Sau Cơn Mưa Sẽ Có Cầu Vồng) [Biển Của Hy Vọng] [Tập 16]
5 Tracks
March 31, 2023
Yin Yang Media
Release

Biết Ơn Đời, Đời Sẽ Thương Ta (Hồi 3 Sau Cơn Mưa Sẽ Có Cầu Vồng) [Biển Của Hy Vọng] [Tập 16]

Featuring

Đức Phúc, Biển Của Hy Vọng, Van Mai Huong, Quan A.P

Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Tracks
Bánh Mì Không (feat. Đức Phúc)
1

Đức Phúc, Biển Của Hy Vọng

160 BPM
Db Major
3:44

Pop

Yin Yang Media

2023-03-31
Anh Muốn Em Sống Sao (feat. Văn Mai Hương)
2
125 BPM
Db Minor
4:28
2023-03-31
Yêu Là Tha Thu (feat. Quân A.P)
3
87 BPM
C Major
4:48
2023-03-31
Cuộc Sống Em Ổn Không (feat. Văn Mai Hương & Đức Phúc)
4
125 BPM
F Major
5:01
2023-03-31
Ngày Mai Chuyện Đã Khác (feat. Tiên Cookie)
5
80 BPM
A Minor
4:15
2023-03-31
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist