Đàn trâu đi trên đường tàu
Release Date: 2022-08-03
Label: Yin Yang Media
Catalog: 5054197258572
Release

Đàn trâu đi trên đường tàu

Featuring

Tesa Hồng Tâm

1 Track
Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Đàn trâu đi trên đường tàu
1

Tesa Hồng Tâm

151 BPM
Db Major
3:49

Pop

Yin Yang Media

2022-08-03
No DJ edits available. Request one here.

More from this label