Trời Còn Mưa Mãi
Release Date: 2022-05-28
Label: Yin Yang Media
Catalog: 190296104350
Release

Trời Còn Mưa Mãi

Featuring

Hiền Lê

7 Tracks
Track Name
Artist
BPM
Key
Time
Genre
Label
Release Date
Ngày Mai Không Có Anh Trong Đời
1

Hiền Lê

113 BPM
Ab Major
4:38

Pop

Yin Yang Media

2022-05-28
Chiếc Lá Mùa Đông
2
90 BPM
B Minor
4:27
2022-05-28
Trời Còn Mưa Mãi
3
104 BPM
B Minor
4:43
2022-05-28
Đôi Bờ
4
115 BPM
A Major
5:17
2022-05-28
Em Vẫn Chờ Anh
5
103 BPM
Gb Minor
3:59
2022-05-28
Tình Nồng
6
123 BPM
C Minor
5:12
2022-05-28
Mưa Trên Biển Vắng
7
120 BPM
F Minor
5:09
2022-05-28
No DJ edits available. Request one here.

More from this artist

More from this label